วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ง40280


โครงงาน เรื่อง อ้อยพืชเศรษฐกิจ

1.เห็ดผล

1.1 เป็นพืชที่ปลูกมากในหมู่บ้าน

1.2 เป็นอาชีพหลักของครอบครัว

1.3 เป็นพืชเสรษฐกิจและเป็นพืชพลังงานทดแทนได้

2.ตั้งคำถาม

2.1 ดินที่เหมาะในการณ์ปลูกอ้อยมีลักษณะอย่างไร

2.2 อ้อยมีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย

2.3 อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกษตกรนิยมปลูกอ้อย

ผู้จัดทำ
นางสาวจิราภรณ์ สินทร เลขทที 16 ม.6/1
ครูผู้สอน
อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: